CONCURSURI

 

concurs pentru ocuparea functiei de director medical

ANUNT / BIBLIOGRAFIA / TEMe cadru / PROCES VERBAL

 

concurs pentru ocuparea functiei de director financiar contabil

ANUNT / PROCES VERBAL / RAPORT / RAPORT proba scrisa /

RAPORT sustinere proiect / RAPORt final

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE PORTAR

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL / PROCES VERBAL

RAPORT / CORECTIE / RAPORT FINAL

 

examen de promovare CONSILIER III

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / RAPORT FINAL

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE tehnician debutant

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL / RAPORT

RAPORT FINAL

 

examen de promovare ASISTENT DE FARMACIE

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE fiziokinetoterapeut

ANUNT / PROCES VERBAL / PROCES VERBAL / RAPORT FINAL

 

examen de promovare infirmiera

ANUNT / RAPORT

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE medic

ANUNT / PROCES VERBAL

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE tehnician

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL / RAPORT / RAPORT FINAL

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE REGISTRATOR MEDICAL

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL / RAPORT

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE FIZICIAN MEDICAL

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ELECTRICIAN

ANUNT / TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA / PROCES VERBAL / PROCES VERBAL

RAPORT / RAPORT FINAL

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER

REGULAMENT CONCURS / ANUNT / BIBLIOGRAFIE / TEME CADRU

ANUNT VERIFICARE DOSARE 25.10 / GRILA PUNCTARE PROIECT MANAGEMENT / ANUNT VERIFICARE DOSARE 26.10

PROIECT DE MANAGEMENT NR.1 / PROIECT DE MANAGEMENT NR.2

REZULTAT CONCURS MANAGER / REZULTATE FINALE